Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo mã chứng khoán không đủ điều kiện chứng khoán được làm TSĐB tại TVSI

31/08/2022 11:30:00

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

TVSI trân trọng thông báo kể từ ngày 31/8/2022, TVSI đưa danh sách mã chứng khoán ra khỏi danh sách làm TSĐB, chi tiết như bảng dưới:

MCK

Tên

Lý do

PVD

Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (HSX)

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu 2022 là số âm ( nguồn HSX)

SBV

Công ty CP Siam Brothers Việt Nam (HSX)

 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu 2022 là số âm ( nguồn HSX)

VDS

Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (HSX)

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu 2022 là số âm ( nguồn HSX)

VIP

Công ty CP Xăng dầu VIPCO (HSX)

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2022 là số âm ( nguồn HSX)

 

Chi tiết tỷ lệ Quý Khách hàng vui lòng xem trong tài khoản và các công cụ đặt lệnh của TVSI hoặc liên hệ với TTCSKH 19001885.

Trân trọng./.

Tin mới

Tin cũ