Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo Danh mục ký quỹ áp dụng từ ngày 05.09.2022

05/09/2022 11:00:00

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

TVSI trân trọng thông báo danh sách các mã chứng khoán cho vay giao dịch ký quỹ tại TVSI.

Tỷ lệ ký quỹ Quý Khách vui lòng xem trong tài khoản và các công cụ đặt lệnh của TVSI hoặc liên hệ với TTCSKH 19001885.

Danh sách này áp dụng từ ngày 05/09/2022 cho tới khi TVSI có thông báo tiếp theo.

Tệp đính kèm

Tin mới

Tin cũ