Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Kết quả đợt chào mua công khai cổ phiếu VAF của ông Nguyễn Ngọc Thạch

08/09/2022 14:23:49

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt công bố Kết quả đợt chào mua công khai cổ phiếu VAF của ông Nguyễn Ngọc Thạch, với các thông tin chính như sau: 

I. Cá nhân chào mua công khai: Nguyễn Ngọc Thạch

II. Công ty mục tiêu: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

III. Mã cổ phiếu: VAF

IV. Kết quả chào mua công khai

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào mua: 450.000 cổ phiếu, tương ứng 1,19% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

2. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 0 cổ phiếu của 0 nhà đầu tư.

3. Số lượng cổ phiếu đã mua: 125.200 cổ phiếu của 1 nhà đầu tư.

4. Số lượng cổ phiếu của Tổ chức/cá nhân đăng ký chào mua công khai và của người có liên quan đối với công ty mục tiêu trước khi chào mua: 9.226.504 cổ phiếu, tương ứng 24,496% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Số lượng cổ phiếu của cá nhân đăng ký chào mua công khai và của người có liên quan đối với công ty mục tiêu sau khi chào mua: 9.351.704 cổ phiếu, tương ứng 24,83% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết

5. Giá chào mua: 15.000 đồng/cổ phiếu

6. Nguồn vốn thực hiện chào mua: 6.750.000.000 đồng.

7. Ngày kết thúc đợt chào mua: 07/09/2022

8. Đại lý chào mua công khai:

- Tên: CTCP Chứng khoán Tân Việt

- Địa chỉ: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Điện thoại: (84-24) 3728 0921

- Tài khoản thực hiện giao dịch: 044C015886

Chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.

Tệp đính kèm

Tin mới

Tin cũ