Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo Danh sách mã chứng khoán đủ điều kiện chứng khoán được làm TSĐB tại TVSI

29/08/2022 09:20:00

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

TVSI trân trọng thông báo kể từ ngày 29/08/2022, TVSI đưa thêm danh sách mã chứng khoán vào Danh sách làm tài sản đảm bảo, chi tiết như bảng dưới:

MCK

Tên

Lý do

API

Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (HNX)

Chứng khoán đủ điều kiện GDKQ

DVG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt (HNX)

Chứng khoán đủ điều kiện GDKQ

GIC

Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh (HNX)

Chứng khoán đủ điều kiện GDKQ

L18

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (HNX)

Chứng khoán đủ điều kiện GDKQ

LIG

Công ty Cổ phần Licogi 13 (HNX)

Chứng khoán đủ điều kiện GDKQ

NRC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (HNX)

Chứng khoán đủ điều kiện GDKQ

PVB

Công ty cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam (HNX)

Chứng khoán đủ điều kiện GDKQ

PVG

Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (HNX)

Chứng khoán đủ điều kiện GDKQ

SD5

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (HNX)

Chứng khoán đủ điều kiện GDKQ

TVD

Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin (HNX)

Chứng khoán đủ điều kiện GDKQ

AAT

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa (HOSE)

Chứng khoán đủ điều kiện GDKQ

ADS

Công ty cổ phần Damsan (HOSE)

Chứng khoán đủ điều kiện GDKQ

BAF

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam (HOSE)

Chứng khoán đủ điều kiện GDKQ

CCL

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (HOSE)

Chứng khoán đủ điều kiện GDKQ

CMX

Công ty Cổ phần Camimex Group (HOSE)

Chứng khoán đủ điều kiện GDKQ

DAH

Công ty Cổ phần Hóa An (HOSE)

Chứng khoán đủ điều kiện GDKQ

DXS

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (HOSE)

Chứng khoán đủ điều kiện GDKQ

EVG

Công ty Cổ phần Đầu tư Everland (HOSE)

Chứng khoán đủ điều kiện GDKQ

FUEVFVND

Quỹ ETF VFMVN DIAMOND (HOSE)

Chứng khoán đủ điều kiện GDKQ

HII

Công ty Cổ phần An Tiến Industries (HOSE)

Chứng khoán đủ điều kiện GDKQ

KOS

Công ty Cổ phần Kosy (HOSE)

Chứng khoán đủ điều kiện GDKQ

ORS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (HOSE)

Chứng khoán đủ điều kiện GDKQ

PLP

Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (HOSE)

Chứng khoán đủ điều kiện GDKQ

SGT

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (HOSE)

Chứng khoán đủ điều kiện GDKQ

TEG

Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (HOSE)

Chứng khoán đủ điều kiện GDKQ

TTA

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành (HOSE)

Chứng khoán đủ điều kiện GDKQ

TVB

Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt (HOSE)

Chứng khoán đủ điều kiện GDKQ

TVS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (HOSE)

Chứng khoán đủ điều kiện GDKQ

VPH

Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (HOSE)

Chứng khoán đủ điều kiện GDKQ

YEG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (HOSE)

Chứng khoán đủ điều kiện GDKQ

 

Chi tiết tỷ lệ Quý Khách hàng vui lòng xem trong tài khoản và các công cụ đặt lệnh của TVSI hoặc liên hệ với TTCSKH 19001885.

Trân trọng./.

Tin mới

Tin cũ