Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo mã chứng khoán không đủ điều kiện chứng khoán được làm TSĐB tại TVSI

08/09/2022 10:30:00

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

TVSI trân trọng thông báo kể từ ngày 09/09/2022, TVSI đưa danh sách mã chứng khoán ra khỏi danh sách làm TSĐB, chi tiết như bảng dưới:

MCK

Tên

Lý do

NDX

Công ty CP Đầu tư Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (HNX)

BCTC bán niên 2022 được soát xét bở công ty TNHH Kiểm toán ECOVIS có ý kiến không khải là ý kiến chấp thuận toàn phần  (nguồn HNX)

PTI

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (HNX)

Lợi nhuận sau thuế 06 đầu năm 2022 là số âm  (nguồn HNX)

AMD

Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (HOSE)

Công ty chậm công bố thông tin BCTC bán niên 2022 ( gùn  nguồn HSX)

LHG

Công ty CP Long Hậu (HSX)

Công ty chậm công bố thông tin BCTC bán niên 2022 ( gùn  nguồn HSX))

 

Chi tiết tỷ lệ Quý Khách hàng vui lòng xem trong tài khoản và các công cụ đặt lệnh của TVSI hoặc liên hệ với TTCSKH 19001885.

Trân trọng./.

Tin mới

Tin cũ