Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo bán đấu giá theo lô cổ phiếu ra công chúng của Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty Cổ phần PETEC Bình Định

27/09/2022 09:10:00

   I.  Giới thiệu về cổ đông chào bán cổ phiếu 

   1. Tên tổ chức chào bán: Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP 

   2. Tên viết tắt: PETEC 

   3. Địa chỉ trụ sở chính: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh. 

   4. Số điện thoại: (028) 3930 3633 – (028) 3930 3299 

   5. Số Fax: (028) 3930 5686 – (028) 39305 991 

   6. Vốn điều lệ: 2.600.000.000.000 đồng (Hai nghìn sáu trăm tỷ đồng). 

  II. Giới thiệu về Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán 

   1. Tên Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH 

   2. Tên viết tắt: PETEC BIDICO 

   3. Địa chỉ trụ sở chính: 389 Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

   4. Số điện thoại: (056) 3822 233 , Số fax: (056) 3823 863 

   5. Vốn điều lệ: 40.391.470.000 đồng (Bốn mươi tỷ ba trăm chín mươi mốt triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng). 

   6. Mã cổ phiếu: GCB 

   7. Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 

III. Phương án chào bán 

   1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần PETEC Bình Định 

   2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 

   3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 1.274.064 (Một triệu hai trăm bảy mươi tư ngàn không trăm sáu mươi tư) cổ phiếu (tương ứng 01 lô cổ phiếu) 

  4. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu sở hữu: 100%. 

  5. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu cùng loại đang lưu hành của Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán: 31.54%. 

  6. Giá khởi điểm: 33.138.404.640 (Ba mươi ba tỷ một trăm ba mươi tám triệu bốn trăm lẻ bốn nghìn sáu trăm bốn mươi) đồng/một lô cổ phiếu (tương ứng giá khởi điểm của 1 cổ phiếu là 26.010 đồng/cổ phiếu). 

  7. Phương thức phân phối: Đấu giá công khai theo lô cổ phiếu cho nhà đầu tư trong nước thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. 

  8. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 01 lô cổ phiếu (tương ứng 1.274.064 cổ phiếu). 

  9. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ ngày 29/09/2022 đến 16h ngày 18/10/2022 

10.Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu : Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt

TP.HỒ CHÍ MINH: Tầng 3, 66 Phó Đức Chính, Nguyễn Thái Bình, Q.1, HCM

TP. HÀ NỘI: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Q Hoàn Kiếm, HN

11. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: chậm nhất 15h00 ngày 24/10/2022 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký. 

12. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 26/10/2022 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. 

13. Địa điểm tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM – số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

14. Thời gian gửi thông báo và thu tiền mua cổ phiếu của các nhà đầu tư theo kết quả đấu giá bán: từ ngày 27/10/2022 đến ngày 05/11/2022

15. Thời gian hoàn trả tiền cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá mà không được mua: từ ngày 27/10/2022 đến ngày 02/11/2022

Chi tiết: Tại đây

Tin mới

Tin cũ