Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Cổ phiếu bị loại ra khỏi DMKQ: SMC

20/03/2023 17:00:00

Thông báo mã chứng khoán đủ điều kiện chứng khoán được làm TSĐB tại TVSI

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

TVSI trân trọng thông báo kể từ ngày 20/03/2023, TVSI đưa ra khỏi danh sách chứng khoán làm TSĐB, chi tiết như bảng dưới:

MCK

Tên

Lý do

SMC

Công ty CP Đầu tư Thương mai SMC

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ trên BCTC Hợp nhất kiểm toán 2022 là số âm

 

Chi tiết tỷ lệ Quý Khách hàng vui lòng xem trong tài khoản và các công cụ đặt lệnh của TVSI hoặc liên hệ với TTCSKH 19001885.

Trân trọng./.

Tin mới

Tin cũ