Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo hủy đăng ký chứng khoán MNC

03/12/2018 17:25:10

Kính gửi Quý khách hàng,

Theo yêu cầu của Trung tâm lưu ký về việc rút mã chứng khoán MNC(Công ty cổ phần Mai Linh Miền Trung)  đã lưu ký tại Trung tâm lưu ký do Công ty cổ phần Mai Linh Miền Trung không còn đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng và đã chấm dứt sự tồn tại do hợp nhất doanh nghiệp, bộ phận lưu ký Chứng khoán Tân Việt (TVSI) sẽ thực hiện rút toàn bộ số chứng khoán MNC  ra khỏi tài khoản của nhà đầu tư từ ngày 04/12/2018

Để biết thêm thông tin chi tiết, Anh/Chị vui lòng xem hướng dẫn chi tiết tại:  

http://vsd.vn/15-p4c23-51160/331/MNC-Huy-chung-khoan-dang-ky.htm

Hoặc gọi điện đến Trung tâm Dịch vụ khách hàng – Contact Center: (024) 3728 1818 hoặc 1900 1885

Email: contact@tvsi.com.vn            website: www.tvsi.com.vn          

Trân trọng.

 

Tin mới

Tin cũ