Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

21/12/2018 16:13:19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

V/v mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

 

Công ty Cổ phần Chứng Khoán Tân Việt (TVSI) trân trọng thông báo về việc báo mất Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)như sau:

Cổ đông Hồ Thị Thư Hương có đánh mất 01 sổ chứng nhận sở hữu cổ phần – do Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa (nay là Ngân hàng TMCP Sài Gòn) cấp, số seri: VNTNB000226, số lượng là 6.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu tại khu vực Đường Võ Thành Trang, P11, Q Tân Bình, Tp.HCM.

Nay ai nhận được sổ chứng nhận nói trên vui lòng liên hệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt – Chi Nhánh Hồ Chí Minh. Sau 15 ngày kể từ đăng thông báo này, nếu TVSI không nhận được bất kì phản hồi nào, TVSI sẽ cùng SCB tiến hành các thủ tục cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần mới cho cổ đông Hồ Thị Thư Hương

 Trân trọng.

Tin mới

Tin cũ