Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo đưa PVB ra khỏi Danh sách chứng khoán được làm TSĐB tại TVSI

26/08/2019 15:56:51

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

TVSI trân trọng thông báo kể từ ngày 26/08/2019, TVSI đưa mã chứng khoán: PVB - Công ty cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam (HNX) ra khỏi Danh sách chứng khoán được làm TSĐB.

Lý do: Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2019 trên Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam được soát xét bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là số âm..

Chi tiết tỷ lệ Quý Khách hàng vui lòng xem trong tài khoản và các công cụ đặt lệnh của TVSI hoặc liên hệ với TTCSKH 19001885.

Trân trọng./.

Tin mới

Tin cũ