Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Phước Hòa báo lãi hợp nhất quý III tăng 166%, đạt 473 tỷ đồng

NDH - 18/10/2019 15:09:00
Nguồn thu từ lãi tiền gửi và bồi thường đất tăng mạnh.

Theo BCTC hợp nhất quý III, Cao su Phước Hòa (HoSE: PHR) ghi nhận doanh thu thuần đạt 589 tỷ đồng, tăng 68% so cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng thấp  hơn nên lãi gộp đạt 194 tỷ đồng, tăng 169%. Biên lãi gộp tăng từ 20,5% lên 33%.

Doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng mạnh từ 25 tỷ lên 88 tỷ đồng. Hoạt động khác ghi nhận lợi nhuận 322 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. Lãi sau thuế Phước Hòa đạt 473 tỷ đồng, tăng 166%.

phr-hop-nhat10-1270-1571383724.png

Nguồn: BCTC hợp nhất quý III

Lũy kế 9 tháng, Phước Hòa đạt doanh thu 1.159 tỷ đồng, tăng 31% so cùng kỳ. Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu thành phẩm của công ty giảm từ 846 tỷ về 735 tỷ đồng nhưng doanh thu cho thuê đất và phí sử dụng hạ tầng khu công nghiệp tăng mạnh từ 31 tỷ lên 375 tỷ đồng.

Phước Hòa cho biết tình hình tiêu thụ cao su 9 tháng đầu năm khá tốt, sản lượng sản xuất đến đâu tiêu thụ đến đó, không có hàng tồn kho. Tuy nhiên, giá bán mủ thành phẩm bình quân đạt 33,5 triệu đồng/tấn, giảm 600.000 đồng/tấn so với cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm 30/9, công ty có khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 1.336 tỷ đồng, tăng 49% thời điểm đầu năm. Trong đó, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn là 894 tỷ đồng, gấp 2,6 lần. Đây là khoản tiền gửi ngân hàng lãi suất từ 6,4% đến 7,7%/năm. Do vậy, lãi tiền gửi tăng mạnh từ 23 tỷ đồng lên 77,5 tỷ đồng góp phần giúp doanh thu tài chính 9 tháng tăng hơn gấp đôi lên 136 tỷ đồng.

Trong hoạt động khác, mặc dù thu nhập từ nhượng bán, thanh lý cây cao su giảm 75% về 80 tỷ đồng nhưng công ty có khoản tiền thu bồi thường thực hiện dự án 331 tỷ đồng. Lợi nhuận hoạt động khác ghi nhận 413 tỷ đồng, tăng 29% so cùng kỳ.

Tổng kết lại, sau 9 tháng, công ty đạt lãi trước thuế 794,6 tỷ đồng và lãi sau thuế 650 tỷ đồng, cùng tăng 63,7% so cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch năm, công ty mới thực hiện 64% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng.

Tin mới

Tin cũ