Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo hủy đăng ký chứng khoán TCC

25/11/2019 13:47:29

Dear Anh/Chị,         

Theo yêu cầu của Trung tâm lưu ký về việc rút mã chứng khoán: TCC (Công ty cổ phần TICO)

Đã lưu ký tại Trung tâm lưu ký do công ty trên không còn đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng, bộ phận lưu ký Chứng khoán Tân Việt (TVSI) sẽ thực hiện rút toàn bộ số chứng khoán của  mã trên  ra khỏi tài khoản của nhà đầu tư từ ngày 20/11/2019.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Anh/Chị vui lòng xem hướng dẫn chi tiết tại:  

http://vsd.vn/15-p4c23-60653/3736/TCC-Huy-dang-ky-chung-khoan.htm

Hoặc gọi điện đến Trung tâm Dịch vụ khách hàng – Contact Center: (024) 3728 1818 hoặc 1900 1885

Email: contact@tvsi.com.vn            website: www.tvsi.com.vn          

Trân trọng.

Tin mới

Tin cũ