Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phú Thượng thông báo mua lại trái phiếu trước hạn

18/12/2019 16:01:12

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phú Thượng thông báo mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

-       Mã trái phiếu: PT-2019.09

-       Ngày phát hành: 30/9/2019

-       Khối lượng mua lại: 250.000 Trái phiếu.

-       Giá trị mua lại theo mệnh giá: 25 tỷ đồng.

Chi tiết thông tin theo công bố đính kèm.

Trân trọng./.

Tệp đính kèm

Tin mới

Tin cũ