Mã Chứng Khoán   Tin tức  

UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.02

HOSE - 17/01/2020 18:15:00
UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.02

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam thông báo về việc được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.02 như sau:

 

20200117_20200117 - Chungquyen.VHM.KIS.M.CA.T.02 - Giay chung nhan chao ban.pdf

Tin mới

Tin cũ