Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HDA: Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC hợp nhất bán niên năm 2020 đã soát xét

HNX - 09/09/2020 10:25:00
HDA: Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC hợp nhất bán niên năm 2020 đã soát xét
.

Tài liệu đính kèm
 000000009770090_HDA_CV55_signed.pdf

Tin mới

Tin cũ