Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo đưa BVH ra khỏi Danh sách chứng khoán được làm TSĐB tại TVSI

09/09/2020 08:00:00

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

TVSI trân trọng thông báo kể từ ngày 10/09/2020, TVSI đưa mã chứng khoán: BVH – Tập đoàn Bảo Việt ( HSX)  ra khỏi Danh sách chứng khoán được làm TSĐB.

Lý do đưa ra khỏi DS cho vay của HSX :Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2020 được soát xét có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

Chi tiết tỷ lệ Quý Khách hàng vui lòng xem trong tài khoản và các công cụ đặt lệnh của TVSI hoặc liên hệ với TTCSKH 19001885.

Trân trọng./.

Tin mới

Tin cũ