Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo chào mua công khai CP L10 của ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng

11/09/2020 11:10:30

I.  Cá nhân chào mua công khai

1. Tên cá nhân thực hiện chào mua công khai: Trịnh Ngọc Tuấn Hùng

2. Ngày sinh: 15/08/1979

3. Số CMTND: 013005498    Cấp ngày: 26/08/2010      Nơi cấp: Công an Hà Nội

4. Địa chỉ: P805, 25T2, Trung Hòa, Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội

5. Điện thoại: 024.3864.9584

6. Số tài khoản cá nhân chào mua: 005C061904 mở tại CTCP Chứng khoán MB (MBS).

II. Thông tin về đợt chào mua công khai

1. Tên cổ phiếu được chào mua: Cổ phiếu CTCP Lilama 10

2. Mã cổ phiếu: L10

3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

4. Loại cổ phiếu đăng ký chào mua: Cổ phần phổ thông không bị hạn chế chuyển nhượng hoặc không có bất kỳ giới hạn nào khác.

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua: 1.000.000 cổ phần, chiếm 10,21% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của CTCP Lilama 10.

6. Giá chào mua: 14.350 đồng/cổ phần

7. Nguồn vốn thực hiện đợt chào mua: Vốn tự có và các vốn hợp pháp khác.

8. Thời hạn đăng ký chào mua: Từ ngày 17/09/2020 đến ngày 16/10/2020.

9. Đối tượng và điều kiện tham gia: Cổ đông sở hữu cổ phần CTCP Lilama 10 được tự do chuyển nhượng.

III. Đại lý thực hiện việc chào mua công khai

CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI)

Địa chỉ: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, P.Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3728 0921                         Fax: (84-24) 3728 0920

Website: www.tvsi.com.vn

Thủ tục và hướng dẫn chào mua công khai chi tiết được đăng tải trên website: www.tvsi.com.vn

Chi tiết: File đính kèm

Tệp đính kèm

Tin mới

Tin cũ