Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo đưa FLC ra khỏi Danh sách chứng khoán được làm TSĐB tại TVSI

11/09/2020 08:00:00

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

TVSI trân trọng thông báo kể từ ngày 11/09/2020, TVSI đưa mã chứng khoán: FLC – Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (HSX)  ra khỏi Danh sách chứng khoán được làm TSĐB.

Lý do đưa ra khỏi DS cho vay của HSX :Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2020 là số âm.

Chi tiết tỷ lệ Quý Khách hàng vui lòng xem trong tài khoản và các công cụ đặt lệnh của TVSI hoặc liên hệ với TTCSKH 19001885.

Trân trọng./.

Tin mới

Tin cũ