Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Chỉ số Giá trị vốn hóa các công ty niêm yết Việt Nam tiếp tục tăng 9 bậc

DTCK - 09/10/2020 08:35:00
Theo xếp hạng của WIPO từ năm 2017 đến nay, chỉ số Giá trị vốn hóa các công ty niêm yết (%GDP) liên tục tăng hạng qua các năm, đặc biệt 2 năm 2019, 2020 đã tăng 18 bậc.

Ngày 02/9/2020, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới của Liên hợp quốc (WIPO) công bố Báo cáo Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2020. Theo đó, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí thứ 42 trong bảng xếp hạng trên 131 quốc gia và nền kinh tế (năm 2019 đứng thứ 42/129).

Với thứ hạng này, Việt Nam giữ vị trí số một trong nhóm 29 quốc gia có cùng mức thu nhập và đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á.

Bảng xếp hạng Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu của Liên hợp quốc (GII) năm 2020 liệt kê năng lực cạnh tranh của 131 nền kinh tế dựa trên 80 tiểu tiêu chí được WIPO, Trường Kinh doanh INSEAD và trường Đại học Cornell phối hợp biên soạn.

Chỉ số GII của Việt Nam năm 2020 được WIPO đánh giá đạt một số kết quả tích cực đáng chú ý: Cải thiện về trình độ phát triển của kinh doanh; Cải thiện về Cơ sở hạ tầng chung; Cải thiện về đầu ra Đổi mới sáng tạo…

Chỉ số Giá trị vốn hóa các công ty niêm yết Việt Nam tiếp tục tăng 9 bậc ảnh 1

Cũng theo báo cáo Chỉ số đổi mới sáng tạo năm 2020 của WIPO, Việt Nam đạt kết quả tốt nhất ở trụ cột Trình độ phát triển thị trường. Theo đó, chỉ số Giá trị vốn hóa các công ty niêm yết %GDP đã đạt được kết quả: Tăng 9 bậc trong năm 2019 và tiếp tục tăng 9 bậc trong năm 2020, vượt kế hoạch mục tiêu Chính phủ đề ra tại Nghị quyết 02.

Kết quả này khẳng định nỗ lực của ngành chứng khoán trong công tác điều hành Thị trường chứng khoán, sự phối hợp đồng bộ của ngành chứng khoán với các Bộ, ban ngành khác trong việc cải thiện môi trường đầu tư, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế và hệ thống pháp luật chuyên ngành.

2017

2018

2019

2020

Thay đổi

Giá trị

Điểm

Hạng

Giá trị

Điểm

Hạng

Giá trị

Điểm

Hạng

Giá trị

Điểm

Hạng

11.45

26.8

54

12.38

28

50

14.5

36.9

41

48.6

22

32

Tăng 09 bậc

Bảng tổng hợp điểm số và thứ hạng chỉ số về Giá trị vốn hóa các công ty niêm yết (%GDP) từ năm 2017-2020 (Nguồn: WIPO)

Tại Nghị quyết 02/2019/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, Chính phủ đặt mục tiêu Nâng xếp hạng chỉ số vốn hóa Thị trường chứng khoán lên từ 10 – 15 bậc, năm 2019 nâng ít nhất là 05 bậc.

 

Tin mới

Tin cũ