Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HOSE: Điểm tin giao dịch 09.10.2020

HOSE - 09/10/2020 17:27:00
HOSE: Điểm tin giao dịch 09.10.2020
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
  
  Ngày:
Date:
09/10/2020     
         
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
   
Chỉ số
Indices
 Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
   
VNINDEX924,005,160,566.644,67   
VN30874,534,710,543.199,28   
VNMIDCAP1.016,273,050,301.963,04   
VNSMALLCAP858,83-0,38-0,04784,04   
VN100846,754,260,515.162,33   
VNALLSHARE848,653,990,475.946,37   
VNXALLSHARE1.353,777,360,557.635,19   
VNCOND1.065,14-1,91-0,18243,57   
VNCONS805,397,961,00779,90   
VNENE457,45-0,59-0,1380,84   
VNFIN748,671,650,221.622,84   
VNHEAL1.261,00-2,74-0,2217,75   
VNIND547,951,700,311.322,76   
VNIT1.154,13-6,57-0,5781,76   
VNMAT1.227,0511,460,94741,70   
VNREAL1.177,758,080,69930,92   
VNUTI686,04-0,53-0,08111,57   
VNDIAMOND954,860,540,061.463,04   
VNFINLEAD1.020,511,960,191.327,28   
VNFINSELECT1.004,022,350,231.601,85   
VNSI1.218,040,880,071.265,40   
VNX501.459,738,730,605.532,99   
         
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
  
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
  
Khớp lệnh343.796.5605.786  
Thỏa thuận44.336.559858  
Tổng388.133.1196.645  
         
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
  
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
  
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
%Mã CK
Code
%  
1ITA20.216.160L107,00%THI-6,97%  
2FLC18.636.670VCF7,00%TNC-6,94%  
3TCB18.022.890TLH6,99%TIX-6,90%  
4OGC17.510.460DAT6,98%TTE-6,89%  
5TCH16.097.270HTL6,94%SMA-6,77%  
         
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
%Bán
Selling
%Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
20.218.3005,21%22.641.9975,83%-2.423.697
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
4596,90%4967,47%-38
         
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STTTop 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1TCB8.998.260TCB205.160.328VHM237.341.705 
2CTG3.455.420CTG95.244.462PLX34.166.640 
3HPG1.965.950VNM78.448.944PGD18.626.406 
4GEX978.570HPG55.827.316CTG11.334.070 
5HDB954.710MSN46.454.448KDC9.660.496 
         
3. Sự kiện doanh nghiệp
STTMã CKSự kiện
1CHDB2006 CHDB2006 (CHDB01MBS20CE) hủy niêm yết 2.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 09/10/2020, ngày GD cuối cùng: 06/10/2020.
2CHPCHP niêm yết và giao dịch bổ sung 8.314.163 cp (trả cổ tức) tại HOSE ngày 09/10/2020, ngày niêm yết có hiệu lực: 24/09/2020.
3VIDVID nhận quyết định niêm yết bổ sung 2.806.131 cp (phát hành trả cổ tức) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 09/10/2020.
4E1VFVN30E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 3.500.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 09/10/2020. 
5FUEVFVNDFUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 400.000 ccq (Tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 09/10/2020. 

Tài liệu đính kèm
 53756_0giao20dE1BB8Bch.pdf

Tin mới

Tin cũ