Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CII: Thông báo giao dịch quyền mua trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ Nguyễn Mai Bảo Trâm

HOSE - 16/10/2020 16:57:00
CII: Thông báo giao dịch quyền mua trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ Nguyễn Mai Bảo Trâm

Nguyễn Mai Bảo Trâm thông báo giao dịch quyền mua trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ  Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM như sau:


Tài liệu đính kèm
 50917_yen-Mai-Bao-Tram.pdf

Tin mới

Tin cũ