Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CII: Thông báo giao dịch quyền mua trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ Lê Vũ Hoàng

HOSE - 16/10/2020 16:54:00
CII: Thông báo giao dịch quyền mua trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ Lê Vũ Hoàng

Lê Vũ Hoàng thông báo giao dịch quyền mua trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ  Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM như sau:


Tài liệu đính kèm
 50925_-bo--Le-Vu-Hoang.pdf

Tin mới

Tin cũ