Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CII: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH Lê Thành Cường

HOSE - 16/10/2020 16:53:00
CII: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH Lê Thành Cường

Công ty TNHH Lê Thành Cường thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM như sau:


Tài liệu đính kèm
  45909_y-Le-Thanh-Cuong.pdf

Tin mới

Tin cũ