Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn

19/10/2020 08:00:00

1. Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

2. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn

Địa chỉ: Số 1-3 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0283 826 0674 Fax: 0283 940 0942

3. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất hóa chất cơ bản. Chi tiết: sản xuất các loại khí công nghiệp, khí y tế, đất đèn, các loại bột nhẹ (CaCO3) và các loại sản phẩm chế biến từ đất đèn (không sản xuất tại trụ sở).

4. Vốn điều lệ: 293.500.000.000 đồng

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ 28.809.800 cổ phần, tương đương 98,16% vốn điều lệ

5. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

6. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 13.840.000 cổ phần (chiếm 47,16% vốn điều lệ)

7. Giá khởi điểm: 26.700 đồng/cổ phần

8. Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông

9. Điều kiện tham dự đấu giá: Nhà đầu tư trong nước đáp ứng điều kiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

10. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc : Từ  ngày 19/10/2020 đến 16h00 ngày 29/10/2020  (các ngày làm việc) tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt

TP.HỒ CHÍ MINH: Tầng 3, 66 Phó Đức Chính, Nguyễn Thái Bình, Q.1, HCM

TP. HÀ NỘI: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Q Hoàn Kiếm, HN

11. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 04/11/2020. Nhà đầu tư bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các đại lý đấu giá.

12. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:

+ Thời gian: 09h00 ngày 06/11/2020.

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 07/11/2020 đến ngày 13/11/2020 tại các Đại lý đấu giá

14. Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 09/11/2020 đến ngày 13/11/2020 tại các Đại lý đấu giá

Chi tiết: Tại đây 

Tin mới

Tin cũ