Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân

HOSE - 16/10/2020 17:13:00
HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của  Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân được tổ chức vào ngày 16/10/2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
  54056_-qua-ban-dau-gia.pdf

Tin mới

Tin cũ