Mã Chứng Khoán   Tin tức  

NTH: Nguyễn Xuân Lý - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 10.000 CP

HNX - 23/10/2020 16:45:00
NTH: Nguyễn Xuân Lý - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 10.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Xuân Lý
- Mã chứng khoán: NTH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.000 CP (tỷ lệ 0,09%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Đình Xuân
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 916.761 CP (tỷ lệ 8,49%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 10.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 25/09/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 19/10/2020.

Tin mới

Tin cũ