Mã Chứng Khoán   Tin tức  

FCN: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Hà Thế Phương

HOSE - 23/10/2020 16:42:00
FCN: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Hà Thế Phương

Hà Thế Phương thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần FECON như sau:


Tài liệu đính kèm
 45729_QT-Ha-The-Phuong.pdf

Tin mới

Tin cũ