Mã Chứng Khoán   Tin tức  

FLC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Hữu Huấn

HOSE - 23/10/2020 17:27:00
FLC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Hữu Huấn

Nguyễn Hữu Huấn Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC như sau:


Tài liệu đính kèm
 53617_-Nguyen-Huu-Huan.pdf

Tin mới

Tin cũ