Mã Chứng Khoán   Tin tức  

LPB: Quyết định của HĐQT về việc thành lập Phòng Giao dịch Đông Hòa

HOSE - 23/10/2020 17:22:00
LPB: Quyết định của HĐQT về việc thành lập Phòng Giao dịch Đông Hòa

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt thông báo Quyết định của HĐQT về việc thành lập Phòng Giao dịch Đông Hòa như sau:


Tài liệu đính kèm
 53715_-HOA--CN-PHU-YEN.pdf

Tin mới

Tin cũ