Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CTCB2003: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

HOSE - 26/10/2020 09:03:00
CTCB2003: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền TCB/VCSC/M/Au/T/A1 (mã CK: CTCB2003) như sau:


Tài liệu đính kèm
  91548_uyen-khi-dao-han.pdf

Tin mới

Tin cũ