Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PVS: Nguyễn Xuân Cường - Phó Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP

HNX - 26/10/2020 17:07:00
PVS: Nguyễn Xuân Cường - Phó Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Xuân Cường
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: PVS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.019 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 195.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.019 CP (tỷ lệ 0%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do thị trường chưa thuận lợi
- Ngày bắt đầu giao dịch: 22/09/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 21/10/2020.

Tin mới

Tin cũ