Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CHPG2018: Báo cáo kết quả phân phối bổ sung chứng quyền có bảo đảm

HOSE - 26/10/2020 17:06:00
CHPG2018: Báo cáo kết quả phân phối bổ sung chứng quyền có bảo đảm

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam công bố báo cáo kết quả phân phối bổ sung chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.09 (mã CK: CHPG2018) như sau:


Tài liệu đính kèm
  51603_--BCKQPP-bo-sung.pdf

Tin mới

Tin cũ