Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HOSE: Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

HOSE - 26/10/2020 17:05:00
HOSE: Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo việc tổ chức bán đấu giá cổ phần ra công chúng IJC như sau:


Tài liệu đính kèm
  51054_AO-MOICHAO-DAILY.pdf

Tin mới

Tin cũ