Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo hủy đăng ký chứng khoán WTN

23/11/2020 18:31:21

Theo yêu cầu của Trung tâm lưu ký về việc rút mã chứng khoán WTN (Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh) đã lưu ký tại Trung tâm lưu ký, Bộ phận lưu ký Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) sẽ thực hiện rút toàn bộ số chứng khoán WTN ra khỏi tài khoản của nhà đầu tư từ ngày 23/11/2020.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Anh/Chị vui lòng tra cứu tại:  

https://vsd.vn/15-p4c23-76135/5273/WTN-Huy-dang-ky-chung-khoan.htm

Hoặc gọi điện đến Trung tâm Dịch vụ khách hàng – Contact Center: (024) 3728 1818 hoặc 1900 1885

Email: contact@tvsi.com.vn            website: www.tvsi.com.vn   

Trân trọng,

Tin mới

Tin cũ