Mã Chứng Khoán   Tin tức  

FUEMAV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 24/11/2020

HOSE - 24/11/2020 16:54:00
FUEMAV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 24/11/2020

Quỹ ETF MAFM VN30 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 24/11/2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 50512_-ngay-24.11.2020.pdf

Tin mới

Tin cũ