Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PMW: Nguyễn Thị Nhung - Kế toán trưởng - đã mua 7.000 CP

HNX - 24/11/2020 16:46:00
PMW: Nguyễn Thị Nhung - Kế toán trưởng - đã mua 7.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Nhung
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: PMW
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 70.708 CP (tỷ lệ 0,18%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 7.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 77.708 CP (tỷ lệ 0,19%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do giá cổ phiếu chưa đạt kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 28/10/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 28/10/2020.

Tin mới

Tin cũ