Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CTG: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án tăng vốn

HOSE - 24/11/2020 17:22:00
CTG: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án tăng vốn

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án tăng vốn như sau:


Tài liệu đính kèm
 53014_-qua-PA-tang-von.pdf

Tin mới

Tin cũ