Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DHC: Thông báo đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát

HOSE - 24/11/2020 17:21:00
DHC: Thông báo đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre thông báo đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát như sau:


Tài liệu đính kèm
 53020_--MAI-HUYEN-NGOC.pdf

Tin mới

Tin cũ