Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DHC: Thông báo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE - 24/11/2020 17:19:00
DHC: Thông báo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre thông báo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:


Tài liệu đính kèm
 52517_-THUONG-NAM-2020.pdf

Tin mới

Tin cũ