Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo hủy đăng ký chứng khoán VPK

26/11/2020 12:35:00

Dear Anh/Chị,       

Theo thông báo của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc hủy đăng ký mã chứng khoán VPK (Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật):

Lý do hủy đăng ký: Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật hủy đăng ký chứng khoán do giải thế.

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 26/11/2020

Phòng Dịch vụ Chứng khoán sẽ thực hiện rút toàn bộ số chứng khoán VPK ra khỏi tài khoản của nhà đầu tư từ ngày 26/11/2020.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Anh/Chị vui lòng tra cứu tại:  

https://vsd.vn/15-p4c23-76490/718/VPK-Huy-dang-ky-chung-khoan.htm

Hoặc gọi điện đến Trung tâm Dịch vụ khách hàng – Contact Center: (024) 3728 1818 hoặc 1900 1885

Email: contact@tvsi.com.vn            website: www.tvsi.com.vn   

Trân trọng,

Tin mới

Tin cũ