Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VES: CTCP Tập đoàn Quốc tế ABC đã bán trên 1,2 triệu CP

HNX - 13/01/2021 09:49:00
VES: CTCP Tập đoàn Quốc tế ABC không còn là cổ đông lớn

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Tập đoàn Quốc tế ABC

- Mã chứng khoán: VES

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.206.600 CP (tỷ lệ 13,4%)

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.206.600 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Ngày không còn là cổ đông lớn: 08/01/2021.

Tin mới

Tin cũ