Mã Chứng Khoán   Tin tức  

NED: Trần Văn Huyên - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 2.100.000 CP

HNX - 13/01/2021 10:26:00
NED: Trần Văn Huyên - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 2.100.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Văn Huyên
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: NED
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.000.000 CP (tỷ lệ 19,75%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.100.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/01/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 09/02/2021.

Tin mới

Tin cũ