Mã Chứng Khoán   Tin tức  

STT: Kakazu Shogo - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 13.500 CP

HNX - 13/01/2021 10:20:00
STT: Kakazu Shogo - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 13.500 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Kakazu Shogo
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: STT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 314.300 CP (tỷ lệ 3,93%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 194.200 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 13.500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 300.800 CP (tỷ lệ 3,76%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do không khớp lệnh
- Ngày bắt đầu giao dịch: 14/12/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 08/01/2021.

Tin mới

Tin cũ