Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PSH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Lê Đình Nguyên

HOSE - 15/01/2021 14:02:00
PSH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Lê Đình Nguyên

Lê Đình Nguyên báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu như sau:


Tài liệu đính kèm
 20624_Q-Le-Dinh-Nguyen.pdf

Tin mới

Tin cũ