Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CVRE2101: Quyết định về việc chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.10

HOSE - 15/01/2021 14:23:00
CVRE2101: Quyết định về việc chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.10

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.10 (mã CK: CVRE2101) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  22620_niem-yet-lan-dau.pdf

Tin mới

Tin cũ