Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HTP: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Kim Hiếu

HNX - 15/01/2021 14:05:00
HTP: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Kim Hiếu
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Kim Hiếu
- Mã chứng khoán: HTP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 25.000.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 25.000.000 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 27,28%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 05/01/2021.

Tin mới

Tin cũ