Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CMSN2102: Quyết định về việc chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

HOSE - 15/01/2021 14:01:00
CMSN2102: Quyết định về việc chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.10 (mã CK: CMSN2102) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  20637_niem-yet-lan-dau.pdf

Tin mới

Tin cũ