Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HIG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

HNX - 15/01/2021 14:53:00
HIG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HIG của CTCP Tập Đoàn HIPT như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/01/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/01/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: Ngày 04/02/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán, Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT, 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội từ ngày 04/02/2021.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

Tin mới

Tin cũ