Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo hủy đăng ký chứng khoán KDF

25/01/2021 16:39:42

Kính gửi Quý khách hàng,

Theo thông báo của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc hủy đăng ký mã chứng khoán KDF (Cổ phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO).

Lý do hủy đăng ký: Cổ phiếu hết hiệu lực lưu hành do Công ty cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập vào Công ty cổ phần Tập đoàn KIDO.

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 15/01/2021

Đối với số lượng cổ phiếu CTCP Tập đoàn KIDO (Mã chứng khoán: KDC) được nhận sau khi hoán đổi sẽ được hạch toán vào tài khoản Quý khách hàng khi có thông báo từ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

Phòng Dịch vụ Chứng khoán sẽ thực hiện rút toàn bộ số chứng khoán KDF ra khỏi tài khoản của nhà đầu tư.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Anh/Chị vui lòng tra cứu tại:  

https://vsd.vn/15-p4c23-77610/5755/KDF-Huy-dang-ky-chung-khoan.htm  

Hoặc gọi điện đến Trung tâm Dịch vụ khách hàng – Contact Center: (024) 3728 1818 hoặc 1900 1885

Email: contact@tvsi.com.vn            website: www.tvsi.com.vn 

Tin mới

Tin cũ