Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo hủy đăng ký chứng khoán TTJ

01/02/2021 16:16:53

Kính gửi Quý khách hàng,

Theo thông báo của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc hủy đăng ký mã chứng khoán TTJ (Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy Tạ).

Lý do hủy đăng ký: Công ty không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng.

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 01/02/2021

Phòng Dịch vụ Chứng khoán sẽ thực hiện rút toàn bộ số chứng khoán TTJ ra khỏi tài khoản của nhà đầu tư từ ngày 01/02/2021.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Anh/Chị vui lòng tra cứu tại: 

https://vsd.vn/15-p4c23-77662/4466/TTJ-Huy-dang-ky-chung-khoan.htm

Hoặc gọi điện đến Trung tâm Dịch vụ khách hàng – Contact Center: (024) 3728 1818 hoặc 1900 1885

Email: contact@tvsi.com.vn             website: www.tvsi.com.vn